ออร์คิดโฮสเทล

ออร์คิดโฮสเทล

894,896,898 ถ.พระราม4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก, สีลม, กรุงเทพ, 10500

ภาพรวม

ห้องนอน

g7photo080w.png

We speak Thai and English.      M. 081 648 3266     T. 0 2 883 4885     E. info@g7photo.com

Line : thanyaline  WhatsApp : +6681 648 3266  Skype : g7websiteskype  WeChat : thanyawechat

Search